Partneri

GEODETICKÁ KANCELÁRIA ŠAHY
MILÁN KOHÁRY - GEOMK
- vypracovanie geometrických plánov


   


ZOZNAMRealit.SK - realitný portál
 - inzerujeme na jednom z najnavštevovaniejších realitných portálov


ING. PETER VILLANT 
SÚDNY ZNALEC V ODBORE STAVEBNÍOCTVO, ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMNÝCH STAVIEB
- vypracovanie znaleckých posudkov a stanovenie cien nehnuteľností


      


BROKERIA, a.s. - finančné poradenstvo
- v oblasti bývania - hypotekárne a spotrebné úvery
- v oblasti poistenia - ochrana majetku
- v oblasti ostatných finančných produktov - bankové účty, stavebné sporenie, vklady a iné finančné produkty- k správe ponúk, ktorej súčasťou je webová stránka, využívame profesionálne softvérové služby backOffice