Sprostredkovanie predaja/prenájmu nehnuteľností


  • zaradenie vašej nehnuteľnosti do našej databázy

  • inzercia vašej nehnuteľnosti na viacerých realitných portáloch

  • obhliadky nehnuteľností so záujemcami

  • vypracovanie preberacieho protokolu a osobná účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti klientovi

  • zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov, geometrických plánov a iných dokumentov potrebných k scudzeniu nehnuteľností