Ostatné služby


  • vypracovanie kúpnych/nájomných zmlúv bez poskytnutia ostatných služieb obvyklých pri sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľností si môžete objednať individuálne na tel. čísle +421 905 408 979

  • vypracovanie znaleckých posudkov pre vaše individuálne potreby si môžete objednať na tel.čísle +421 907 651 852

  • vypracovanie geometrických plánov a iných geodetických služieb pre vaše individuálne potreby si môžete objednať na tel. čísle +421 905 408 979

  • sprostredkovanie pomoci pri osobnom bankrote, kontakt +421 905 695 984