Právny servis pri predaji nehnuteľností


  • príprava zmluvných dokumentov - kúpnej zmluvy resp. nájomnej zmluvy

  • podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

  • sledovanie priebehu katastrálneho konania

  • zabezpečenie vinkulácie kúpnej ceny alebo notárskej úschovy